Swyddi Taledig

Yn Sefydliad DPJ, rydym yn rhan o gymuned ffermio Cymru. 

Ymunwch â'n tîm bach o staff

Ymunwch â’n tîm anhygoel i wneud gwahaniaeth gwirioneddol i gymunedau amaethyddol Cymru.

Ar hyn o bryd mae gennym DDAU gyfle ar gael:

Cynorthwy-ydd Marchnata ac Ymgysylltu

Mae Sefydliad DPJ yn chwilio am aelod newydd o staff ar gyfer marchnata ac ymgysylltu. Bydd yr unigolyn llwyddiannus yn frwdfrydig, yn hyblyg ac yn llawn cymhelliant a bydd yn gallu ein helpu i yrru ein marchnata yn ei flaen (yn enwedig ein marchnata cyfryngau cymdeithasol) ac ymgysylltu â’n cefnogwyr, ar-lein ac wyneb yn wyneb.

Dyddiad Cau: Dydd Iau, Mawrth 14eg 2022 am 11:59yh

Bydd angen agor y Pecyn Swydd, y Ffurflen Gais a’r Ffurflen Cyfle Cyfartal isod mewn ffenestr ar wahân i’w gweld a’u llenwi.

Cydgysylltydd Gwirfoddolwyr a Digwyddiadau

Er mwyn cefnogi’n gwaith gyda’n gwirfoddolwyr, mae Sefydliad DPJ yn awyddus i ychwanegu at ein tîm bychan o staff drwy gyflogi unigolyn trefnus, hyblyg a brwdfrydig a fydd yn ein helpu i yrru ein helusen yn ei blaen drwy gefnogi, cydgysylltu a datblygu’n gwirfoddolwyr a sicrhau bod gennym bresenoldeb ym mhob digwyddiad allweddol, naill ai gan wirfoddolwyr neu drwy fynychu ei hun os nad oes unrhyw wirfoddolwyr ar gael i wneud hynny.

Dyddiad Cau: Dydd Iau, Mawrth 14eg 2022 am 11:59yh

Bydd angen agor y Pecyn Swydd, y Ffurflen Gais a’r Ffurflen Cyfle Cyfartal isod mewn ffenestr ar wahân i’w gweld a’u llenwi.

Cymorth i Godi Ymwybyddiaeth

“Ni allwch wella oes o boen dros nos, byddwch yn amyneddgar â chi eich hun, mae'n cymryd cyn hired ag y mae'n ei gymryd i ailadeiladu eich hun.”