Adnoddau Profedigaeth

Yn ogystal â chymorth 24/7, mae gennym yr adnoddau canlynol ar gael i’w lawrlwytho neu gofyn amdanynt…

Llyfrau plant

Gwyddom y bydd pawb mewn profedigaeth rywbryd, a gall fod yn anodd delio â hyn fel plentyn. Rydym am gefnogi teuluoedd ac athrawon i gael sgyrsiau a all alluogi plant i ddelio â theimladau llethol ynghylch galar. Gwyddom ei bod yn anodd cefnogi plentyn wrth geisio wynebu colled eich hun felly mae ein llyfrau yma fel adnodd a all fod o gymorth.

Taflen Wybodaeth

Gall gwybod beth i’w wneud pan fydd rhywun yn marw fod yn llethol, yn enwedig mewn amaethyddiaeth pan fo fferm neu dda byw i’w hystyried. Bwriad ein taflen gymorth yw bod yn ganllaw cychwynnol pan fydd ffermwr yn marw’n sydyn. Fodd bynnag, nid yw’n ddewis arall yn lle cyngor cyfreithiol proffesiynol.

Lawrlwythwch y daflen yma

Cyfeirio Profedigaeth a Chymorth Arbenigol

Gallwn eich cyfeirio at gymorth arbenigol pellach ar gyfer galar a phrofedigaeth, yn dibynnu ar eich ardal leol a’ch amgylchiadau. Yn y cyfamser, yma gallwch lawrlwytho manylion ystod o sefydliadau profedigaeth arbenigol defnyddiol, gyda mynediad i adnoddau pellach.

Mae rhai o’r sefydliadau hyn yn cael eu trafod a’u hamlygu yn ystod ein sesiynau ‘Deall galar a phrofedigaeth’, fel sefydliadau defnyddiol i gyfeirio eraill atynt a chefnogi’r rhai o’ch cwmpas.

Rydyn ni yma 24/7 i unrhyw un mewn amaethyddiaeth