Profedigaeth

Rydyn ni yma i chi...

Gall profedigaeth fod yn llethol. Mae galar yn ymateb naturiol i golli anwylyd ac rydym i gyd yn delio ag ef yn wahanol. Yma yn Sefydliad DPJ, rydym yn deall y gall colli anwylyd o fewn teulu ffermio ddod â phwysau ychwanegol wrth alaru, megis cadw’r fferm i redeg neu fod â phryderon am bwysau ariannol. Gall fod yn llawer i’w reoli o ddydd i ddydd, a gall fod yn anodd delio â galar. Felly rydyn ni yma 24/7 i’ch cefnogi chi, waeth pa mor hir rydych chi wedi bod yn galaru, does dim rhaid i chi fynd trwyddo ar eich pen eich hun.

Cymorth profedigaeth

Adnoddau Profedigaeth

Cefnogi pobl eraill