Rydyn ni yma i wrando a helpu, nid i farnu.

Cysylltu â Ni

Ar gyfer ymholiadau sy’n ymwneud â hyfforddiant, gweler ein tudalennau Hyfforddiant a chysylltwch â Kay ein rheolwr hyfforddiant ar kay@thedpjfoundation.co.uk.

Ar gyfer ymholiadau yn ymwneud â chodi arian, e-bostiwch Beth yn ein swyddfa ar office@thedpjfoundation.co.uk a gallwch lawrlwytho ein Pecyn Gwybodaeth Codi Arian yma Fundraising Information Pack. Sylwch fod Beth yn gweithio’n rhan amser felly efallai y bydd oedi cyn iddi allu ymateb.

Os hoffech gael help gydag unrhyw broblemau iechyd meddwl neu os hoffech gael rhagor o wybodaeth am ein gwasanaeth cwnsela ‘Rhannwch Y Baich’ neu am ein diwrnodau hyfforddi cysylltwch â ni.

Ffoniwch ein llinell gymorth Rhannwch Y Baich am help i chi neu rywun arall.

Rhannwch Y Baich i siarad: 0800 587 4262 neu anfonwch neges destun 07860 048799

Os byddwch yn llenwi’r ffurflen gyswllt isod, gwiriwch eich ffolder sbam e-bost am ein hateb. Sylwch hefyd nad yw ceisiadau sy’n defnyddio’r ffurflen hon yn cael eu monitro 24/7 felly os ydych eisiau cymorth neu gwnsela, rydym yn argymell ffonio neu anfon neges destun at ein llinell gymorth.