Peidiwch byth â rhoi'r gorau i unrhyw beth sy'n gwneud i chi wenu

Rhoi Heddiw!

Yn ogystal â bod o fudd i ni, gall rhoi i’n hachos fod yn werth chweil i chi hefyd!

Mae gwybod eich bod yn helpu eraill yn hynod o rymus ac yn cael ei gwerthfawrogi’n fawr!

Bydd hyn, yn ei dro, yn gwneud i chi deimlo’n hapusach ac yn fwy bodlon!

Byddem wrth ein bodd pe byddech yn ein helpu!

Mae pob rhodd yn mynd yn syth at gefnogi ein cymuned ffermio yng Nghymru. Gellir darparu cwrs cwnsela a allai achub bywydau i 1 person ar gost o £400.

Os ydych yn teimlo y gallwch roi i Sefydliad DPJ mewn unrhyw ffordd, naill ai drwy roi arian neu eich amser, llenwch y ffurflen isod neu cliciwch “Donate with Justgiving” i roi Giftaid hefyd


Donate with JustGiving.Pay with Mastercard, Visa, American Express, PayPal, Bank Transfer, Apple Pay or Direct Debit.

Helpwch i godi ymwybyddiaeth

Mae’n iawn i guddio o’r byd pob yma ag acw. Gorffwys, ymlacio a gwella.