Barbeciw Mawr yr Haf DPJ

Ffordd ardderchog o godi arian

Gwahoddir chi i...

Barbeciw Mawr yr Haf DPJ

Taflwch ychydig berdys ar y barbi...

Er bod yr haf yn amser prysur i lawer o ni ‘ramaethwyr, pan gawn beth amser hamdden i fwynhau cwmni eraill, pa ffordd well o wneud hynny na chynnig y gair hwnnw…Barbeciw?

Mae pawb am ddal i fyny gyda ffrindiau a theulu ac ymlacio wedi diwrnod caled yn yr haul, yn enwedig pan fod diod oer a bwyd maethlon Cymreig wrth law. Dyna paham ‘rydym yn eich gwahodd i ymuno eleni â Barbeciw Mawr yr Haf DPJ.

Mae ymuno â’n gilydd yn dda iawn i’n hiechyd meddwl, felly paham na wnewch chi rhannu’r baich tra’n rhannu’r gril?

Grilio ac Ymlacio

Ymunwch â’ch anwyliaid, ffrindiau hen a newydd, taflwch ambell i stecen Gymreig ar y barbi a chefnogwch eich cymuned drwy astudio eich pecyn Barbeciw Mawr yr Haf. Mae lawrlwytho eich pecyn yn gyfle arbennig i wneud rhodd neu ddechrau casgliad ar gyfer Sefydliad DPJ, a chefnogi’r rhai hynny yn y gymuned sy’n dioddef iechyd meddwl gwael. Mae hefyd yn ffordd dda iawn o gefnogi ffermwyr Cymru tra’n mwynhau cynnyrch lleol.

Y cyfan sydd angen gwneud yw lawrlwytho ein pecyn Barbeciw a chynnau’r golosg. Mae ein pecyn yn llawn dop o syniadau Barbeciw, ryseitiau a hyd yn oed cynlluniau baneri y gallwch greu gartref er mwyn bod yn greadigol gyda’r teulu cyfan!

Rhannwch y Gril

Mae lletya Barbeciw Mawr yn ffordd wych o ddechrau siarad a chodi ymwybyddiaeth o waith Sefydliad DPJ. Mae’r pecyn yn gyfle da i’r gwesteion a rhai sy’n cymryd rhan yn y Barbeciw ddysgu mwy am DPJ ac, os oes modd iddynt wneud, cyfrannu’n ariannol tra’n mynychu‘r Barbeciw.

 Ffordd ‘fflipin’ dda iawn o godi arian, os gofynnwch i ni…

Felly taenwch y sôs, dechreuwch drafod, trefnwch ddyddiad a chynhaliwch eich Barbeciw Mawr yr Haf.

Os gennych byrgyr llawn dop? Rhannwch y baich!

Peidiwch anghofio rhannu’ch lluniau a fideos o’ch Barbeciw Mawr yr Haf ar y cyfryngau cymdeithasol, gan ddefnyddio’r hashnod #DPJBigBBQ

Allwn ni ddim aros i weld y ffedogau amheus hynny’n ymddangos o’r dreiriau (‘dyn ni’n gwybod bod nhw ma’s ‘na)…

Dechreuwch siarad, a thagio a grilio!